იურიდიული კომპანია გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას

უფასო კონსულტაცია! შიდა და საბანკო განვადება! ჩვენთან ხარისხი ფასზე მაღალია. იურიდიული კომპანია LEGAL HOLDING გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას როგორც ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებს. სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით დამატებით გთავაზობთ საბუღალტრო-აუდიტორულ მომსახურებას. ჩვენი კვალიფიციური გუნდი გაგიწევთ მაღალი ხარისხის იურიდიულ დახმარებას. ენდე პროფესიონალებს, დაიცავი შენი უფლება! mის: ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი, საცხოვრებელი კომპლექსი დირსი 12B. ელ-ფოსტა: legal.holding2017@gmail.com

საკონტაქტო ტელეფონი: 571 15 11 30

iuridiuli kompania gtavazobt srul iuridiul momsakhurebas

ufaso konsultaცia! shida da sabanko ganvadeba! chventan khariskhi fasze maghalia. iuridiuli kompania LEGAL HOLDING gtavazobt srul iuridiul momsakhurebas rogorც fizikur aseve iuridiul pirebs. siskhlis, samoqalaqo da administraცiuli samartlis mimartulebit damatebit gtavazobt sabughaltro-auditorul momsakhurebas. chveni kvalifiცiuri gundi gagitsevt maghali khariskhis iuridiul dakhmarebas. ende profesionalebs, daiცavi sheni ufleba! mis: beri gabriel salosis gamziri, saცkhovrebeli kompleqsi dirsi 12B. el-fosta: legal.holding2017@gmail.com

Contact phone: 571 15 11 30