ადვოკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე

გაგიწევთ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე. მომსახურების განსაკუთრებული პირობებს შემოქთავაზებთ , უძრავი ქონებასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებზე : ( გამიჯვნა, მემკვიდრეობა, წილის გაყოფა, რეალიზაცია, გირავნობა , გაქირავება, იჯარა, პრობლებური და იპოთეკური სესხის მართვა) ფასი შეთანხმებით. გასაუბრება უფასოა. ადგილმდებარეობა თბილისი. შესაძლებელია მომსახურება გაგიწიოთ , რუსთავი, მცხეთა, ქუთაისის ტერიტორიაზე, რეგიონებში ანაზღაურება ( საქმის და ადგილმდებარეობის მიხედვით). სურვილის შემთხვევაში, ადვოკატთან (ადვოკატებთან) გასაუბრება შესაძლებელია დისტანციურად ადგილზე მიუსვლელად. (გასაუბრება უფასოა).

საკონტაქტო ტელეფონი: 555 69 46 94

advokati samoqalaqo da administraცiul saqmeze

gagitsevt momsakhurebas samoqalaqo da administraცiul saqmeze. momsakhurebis gansakutrebuli pirobebs shemoqtavazebt , udzravi qonebastan dakavshirebul shemdeg sakitkhebze : ( gamijvna, memkvidreoba, tsilis gakofa, realizaცia, giravnoba , gaqiraveba, ijara, probleburi da ipotekuri seskhis martva) fasi shetankhmebit. gasaubreba ufasoa. adgilmdebareoba tbilisi. shesadzlebelia momsakhureba gagitsiot , rustavi, mცkheta, qutaisis teritoriaze, regionebshi anazghaureba ( saqmis da adgilmdebareobis mikhedvit). survilis shemtkhvevashi, advokattan (advokatebtan) gasaubreba shesadzlebelia distanცiurad adgilze miusvlelad. (gasaubreba ufasoa).

Contact phone: 555 69 46 94