იურიდიული მომსახურება

იურიდიული მომსახურება სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე.

საკონტაქტო ტელეფონი: 557 45 58 29

iuridiuli momsakhureba

iuridiuli momsakhureba siskhlis, samoqalaqo da administraცiul saqmeze.

Contact phone: 557 45 58 29