აღრიცხვიანობა

მოქმედი ბუღალტერი გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას, გადაგიგზავნით თვიურ და წლიურ დეკლარაციებს, ასევე გაგიწევთ კონსულტაციებს რესტორნის აღრიცხვიანობასთან დაკავსირებით.

საკონტაქტო ტელეფონი: 555 65 52 20

aghriცkhvianoba

moqmedi bughalteri gtavazobt bughaltrul momsakhurebas, gadagigzavnit tviur da tsliur deklaraცiebs, aseve gagitsevt konsultaცiebs restornis aghriცkhvianobastan dakavsirebit.

Contact phone: 555 65 52 20