მიწის გათხრა, რკინა ბეტონის დემონტაჟი

მიწის გათხრა, რკინა ბეტონის დემონტაჟი, კედლის გაბურღვა, ნალესის ჩამოყრა, იატაკის აყრა, სახურავების დემონტაჟი. თბილისში და აგარაკებზე.

აღრიცხვიანობა

მოქმედი ბუღალტერი გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას, გადაგიგზავნით თვიურ და წლიურ დეკლარაციებს, ასევე გაგიწევთ კონსულტაციებს რესტორნის აღრიცხვიანობასთან დაკავსირებით.

საკონტაქტო ტელეფონი: 555 65 52 20

aghriცkhvianoba

moqmedi bughalteri gtavazobt bughaltrul momsakhurebas, gadagigzavnit tviur da tsliur deklaraცiebs, aseve gagitsevt konsultaცiebs restornis aghriცkhvianobastan dakavsirebit.

Contact phone: 555 65 52 20