ადვოკატის მომსახურება ადმინისტრაციულ წარმოებაში

იურისტები / ადვოკატები/ გაგიწევენ დახმარებას ადმინისტრაციული სამართალწარმოებისას თქვენთვის კანონით განსაზღვრული თითოეული უფლების მოპოვებაში,დაცვასა და რეალიზებაში. ჩვენ გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ და წარმომადგენლობითი სახის მომსახურებას ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში რეგულირებულ საკითხებზე. კლიენტის კანონით დადგენილი  უფლების მოპოვების მიზნით ადმინისტრაციულ ორგანოში შესაბამისი  განცხადების შეტანას, ადმინისტრაცული საჩივრის წარდგინებას, ასევე  ადმინისტრაციული ხელშეკრულების  დადებასთან ან შეცვლასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დახმარებისა და მომსახურების გაწევას. კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირიდით

საკონტაქტო ტელეფონი: 574 45 45 40

advokatis momsakhureba administraცiul tsarmoebashi

iuristebi / advokatebi/ gagitseven dakhmarebas administraცiuli samartaltsarmoebisas tqventvis kanonit gansazghvruli titoeuli uflebis mopovebashi,daცvasa da realizebashi. chven gtavazobt kvalifiცiur iuridiul da tsarmomadgenlobiti sakhis momsakhurebas administraცiuli samartlis farglebshi regulirebul sakitkhebze. klientis kanonit dadgenili  uflebis mopovebis miznit administraცiul organoshi shesabamisi  ganცkhadebis shetanas, administraცuli sachivris tsardginebas, aseve  administraცiuli khelshekrulebis  dadebastan an sheცvlastan dakavshirebuli samartlebrivi dakhmarebisa da momsakhurebis gatsevas. konsultaცiaze chasatserad dagvikavshiridit

Contact phone: 574 45 45 40