ბუღალტერიის 2 თვიანი კურსები +საჩუქრად ექსელის კურსები

ბუღალტერიის კურსები საჩუქრად ექსელის კურსები მოქმედი მთავარი ბუღალტერი გთავზობთ ბუღალტერიის 2-თვიან კურსებს თეორია, პრაქტიკა, კომპიუტერული პროგრამა ორისი, rs.ge მუშაობას მეცადინეობა არის ინდივიდულური და ჯგუფური 3-4 მსმენელი, მსმენელს საჩუქრად გადაეცემა

ადვოკატი

საერთო სპეციალიზაციის მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი ადვოკატი (სისხლი,სამოქალაქო და ადმინისტრაციული) გაგიწევთ უფასო კონსულტაციას და მაქსიმუმის მაქსიმუმის გაკეთებით დაგეხმარებათ ყველა სახის პრობლემის მოგვარებაში (ოჯახური დავა , განქორწინება, ალიმენტი, ოჯახში ძალადობა , ქურდობა , ყაჩაღობა და ა.ს.შ) (ფასი კლიენტთან შეთანხმებით).

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 96 44 97

advokati

saerto speცializaცiis maghalkvalifiცiuri da gamoცdili advokati (siskhli,samoqalaqo da administraცiuli) gagitsevt ufaso konsultaცias da maqsimumis maqsimumis gaketebit dagekhmarebat kvela sakhis problemis mogvarebashi (ojakhuri dava , ganqortsineba, alimenti, ojakhshi dzaladoba , qurdoba , kachaghoba da a.s.sh) (fasi klienttan shetankhmebit).

Contact phone: 599 96 44 97