უფასო იურიდიული კონსულტაცია

საადვოკატო ბიურო ,,ათენა“ გთავაზობთ მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის საქმეებზე, ასევე ასტუპნიკების დავაზე/მესაკუთრის და ასტუპნიკის უფლებების დაცვაზე, განქორწინება, ალიმენტის გადახდევინება, განქორწინების შემდეგ ქონების გაყოფა, ბავშვების ადგილსამყოფელის დადგენა, ქონებრივი დავებზე მემკვიდრეობაზე და სხვა. 10–15 წუთიანი კონსულტაციები უფასოა მომსახურეობის ჰონორარი განისაზღვება საქმის სირთულის მიხედვით. ხელშეკრულების საფუძველზე. მის: ქ. თბილისი, ბესიკის ქ.№9. უზენაეს სასამართლოსთან

საკონტაქტო ტელეფონი: 568 50 88 00