საადვოკატო. მომსახურება

გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას სამივე ინსტანციის სასამართლოში სამართლის სამივე დარგში. მოგიგვარებთ ყოველგვარ სამოქალაქო დავის საქმეებს,მათ შორის გაუკეთებელ საქმეებს თავისი რეალური შედეგებით.

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 71 09 11

saadvokato. momsakhureba

gtavazobt saadvokato momsakhurebas samive instanცiis sasamartloshi samartlis samive dargshi. mogigvarebt kovelgvar samoqalaqo davis saqmeebs,mat shoris gauketebel saqmeebs tavisi realuri shedegebit.

Contact phone: 599 71 09 11