კაბელური და უკაბელო ქსელის მონტაჟი

გთავაზობთ კაბელური და უკაბელო (WiFi) ქსელის მონტაჟს. თუკი გჭირდებათ სახლში კომპიუტერული ქსელის გამართვა, #linunet მზად არის შემოგთავაზოთ ეს სერვისი. შეგვიძლია შევქმნათ კაბელური ან/და უკაბელო ქსელი. შესასრულებელი სამუშაოს ეტაპებია: 1. ქსელის გასამართი ტერიტორიის შესწავლა 2. კომპიუტერული ქსელის დაგეგმვა 3. მოწყობილობების ზუსტი შერჩევა 4. ტერიტორიის დაკაბელება 5. უკაბელო ქსელის (WiFi) მოწყობილობის კონფიგურაცია (SSID/PASSWORD) 6. ქსელის ინსტალაცია 7. შექმნილი ქსელის ტესტირება კომპიუტერული ქსელის ინსტალაცია მოხდება მინიმალურ დროში. www.linunet.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 36 80 02

kabeluri da ukabelo qselis montazhi

gtavazobt kabeluri da ukabelo (WiFi) qselis montazhs. tuki gchirdebat sakhlshi kompiuteruli qselis gamartva, #linunet mzad aris shemogtavazot es servisi. shegvidzlia shevqmnat kabeluri an/da ukabelo qseli. shesasrulebeli samushaos etapebia: 1. qselis gasamarti teritoriis shestsavla 2. kompiuteruli qselis dagegmva 3. motskobilobebis zusti shercheva 4. teritoriis dakabeleba 5. ukabelo qselis (WiFi) motskobilobis konfiguraცia (SSID/PASSWORD) 6. qselis instalaცia 7. sheqmnili qselis testireba kompiuteruli qselis instalaცia mokhdeba minimalur droshi. www.linunet.ge

Contact phone: 599 36 80 02