საბუღალტრო მომსახურება

მოქმედი ბუღალტერი გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას შპს-ებს, ინდივიდუალურ საწარმოებს, მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებს, გადაგიგზავნით თვიურ და წლიურ დეკლარაციებს, დაგეხმარებით საბუთების მოწესრიგებაში, შევადგენ კალკულაციებს, გავაკეთებ ფინანსურ ანალიზს, გაგიწევთ კონსულტაციებს, დამთავრებული მაქვს ბაფის 2 დონე.

საკონტაქტო ტელეფონი: 571 90 27 20

sabughaltro momsakhureba

moqmedi bughalteri gtavazobt bughaltrul momsakhurebas shps-ebs, individualur satsarmoebs, mikro da mცire biznesis statusis mqone pirebs, gadagigzavnit tviur da tsliur deklaraცiebs, dagekhmarebit sabutebis motsesrigebashi, shevadgen kalkulaცiebs, gavaketeb finansur analizs, gagitsevt konsultaცiebs, damtavrebuli maqvs bafis 2 done.

Contact phone: 571 90 27 20