წლიური დეკლარაციები, ბუღალტერია

წლიური დეკლარაციების გადაგზავნის დრო იწურება... ინდ მეწამრეებს, მცირე მეწარმეებს გთვაზობთ წლიური დეკლარაციების გადაგზავნას. შეგახსენებთ, რომ მიუხედავად 1 %-იანი დაბეგვრის რეჟიმისა, მცირე მეწამრეები ვალდებული არიან გადააგზავნონ წლიური საშემოსავლო დეკლარაცია 2018 წლის იანვარი-ივლისის პერიოდზე და 1 აპრილამდე გადაიხადონ შემოსავლის 5% საშემოსავლო გადასახადი. მომსახურების ღირებულებაა 160 ლარი.

საკონტაქტო ტელეფონი: 555 50 03 25

tsliuri deklaraცiebi, bughalteria

tsliuri deklaraცiebis gadagzavnis dro itsureba... ind metsamreebs, mცire metsarmeebs gtvazobt tsliuri deklaraცiebis gadagzavnas. shegakhsenebt, rom miukhedavad 1 %-iani dabegvris rezhimisa, mცire metsamreebi valdebuli arian gadaagzavnon tsliuri sashemosavlo deklaraცia 2018 tslis ianvari-ivlisis periodze da 1 aprilamde gadaikhadon shemosavlis 5% sashemosavlo gadasakhadi. momsakhurebis ghirebulebaa 160 lari.

Contact phone: 555 50 03 25