ავეჯის გადაზიდვა (მუშები)

გთავაზობთ ავეჯის გადაზიდვას საქართველოს მასშტაბით, დავცლი ტრაილერს დავტვირტავ და ჩავატარებ ყველანაირი სახის სამუშაო ღონისძიებებს.

წლიური დეკლარაციები, ბუღალტერია

წლიური დეკლარაციების გადაგზავნის დრო იწურება... ინდ მეწამრეებს, მცირე მეწარმეებს გთვაზობთ წლიური დეკლარაციების გადაგზავნას. შეგახსენებთ, რომ მიუხედავად 1 %-იანი დაბეგვრის რეჟიმისა, მცირე მეწამრეები ვალდებული არიან გადააგზავნონ წლიური საშემოსავლო დეკლარაცია 2018 წლის იანვარი-ივლისის პერიოდზე და 1 აპრილამდე გადაიხადონ შემოსავლის 5% საშემოსავლო გადასახადი. მომსახურების ღირებულებაა 160 ლარი.

საკონტაქტო ტელეფონი: 555 50 03 25

tsliuri deklaraცiebi, bughalteria

tsliuri deklaraცiebis gadagzavnis dro itsureba... ind metsamreebs, mცire metsarmeebs gtvazobt tsliuri deklaraცiebis gadagzavnas. shegakhsenebt, rom miukhedavad 1 %-iani dabegvris rezhimisa, mცire metsamreebi valdebuli arian gadaagzavnon tsliuri sashemosavlo deklaraცia 2018 tslis ianvari-ivlisis periodze da 1 aprilamde gadaikhadon shemosavlis 5% sashemosavlo gadasakhadi. momsakhurebis ghirebulebaa 160 lari.

Contact phone: 555 50 03 25