გაგიწევთ მაღალკვალიფიციურ საბუღალტრო მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტის დაცვით.

გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. წ და წარდგენას. წინა წლის ბუღალტერიის მოწესრიგებას.. უღალტრული აღრიცხვის წარმოება მოიცავს: პირველადი დოკუმენტაციის შედგენას, გადასახადების სახეობების მიხედვით დეკლარაციების შედგენას და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში; კონსულტაციებს ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაბეგვრის შესახებ.

საკონტაქტო ტელეფონი: 577 55 26 25