დალაგება!

გთავაზობთ ბინების, ოფისების. ნებისმიერი ფართის დალაგებას. იატაკის მოხეხვა, ფანჯრების წმენდა, რემონტის შემდგომი დალაგება.

საკონტაქტო ტელეფონი: 597 82 45 56

dalageba!

gtavazobt binebis, ofisebis. nebismieri fartis dalagebas. iatakis mokhekhva, fanjrebis tsmenda, remontis shemdgomi dalageba.

Contact phone: 597 82 45 56