დავალაგებთ

ნებისმიერი ფართის დალაგება, ფანჯრების წმენდა, იატაკის მოხეხვა, საჭიროების შემთხვევაში ხდება დეზინფექციის გაკეთება. რემონტის შემდგომი დალაგება, ფანჯრებიდან დამცავების აცლა და წმენდა, ბეტონისაგან გაწმენდა.

საკონტაქტო ტელეფონი: 597 82 45 56

davalagebt

nebismieri fartis dalageba, fanjrebis tsmenda, iatakis mokhekhva, sachiroebis shemtkhvevashi khdeba dezinfeqცiis gaketeba. remontis shemdgomi dalageba, fanjrebidan damცavebis aცla da tsmenda, betonisagan gatsmenda.

Contact phone: 597 82 45 56