ცეკვის სტუდია

ცეკვის სტუდია "ვივა ლათინა" იწვევს მსურველებს ლათინურ-ამერიკული და ევროპული ცეკვების შესასწავლად ინდივიდუალურად და ჯგუფში. ჩვენთან ფუნქციონირებს როგორც ბავშვების, ასევე მოყვარულების ჯგუფები. ასაკი არ არის შეზღუდული. ისწავლება სამეჯლისო , თანამ

რეკლამის დამზადება

შპს იბერონ გთავაზობთ გარე და შიდა რეკლამის, ნაკეთობების დამზადებას და მონტაჟს. გარე რეკლამა : ლაითბოქსი, ბანერ-კონსტრუქცია, საინფორმაციო დაფა, სტელა(პილონი), მოცულობით ასოები, ვიტრინის გაფორმება, ბადე-სტიკერი, სტიკერი, ბანერი, აბრა, გარე აბრა, სარეკლამო აბრა, მაგიდის დაბრენდვა, ბრენდირებული კედელი, სავალუტო ტაბლოები, შიდა ნაკეთობები: ვიტრინის ლაითბოქსი, საინფორმაციო სტენდი, შპალერზე ბეჭდვა, ორგმინის ნაკეთობები.კედლის ლოგო, მანათობელი ასოები, მაგიდის ბრენდირება, აქსესუარები: ბრენდირებული კალმები, ფანქრები, კალენდრები, ეტიკეტები. მაისურები, ბრენდირებული CD/DVD,

საკონტაქტო ტელეფონი: 598 89 03 53

reklamis damzadeba

shps iberon gtavazobt gare da shida reklamis, naketobebis damzadebas da montazhs. gare reklama : laitboqsi, baner-konstruqცia, sainformaცio dafa, stela(piloni), moცulobit asoebi, vitrinis gaformeba, bade-stikeri, stikeri, baneri, abra, gare abra, sareklamo abra, magidis dabrendva, brendirebuli kedeli, savaluto tabloebi, shida naketobebi: vitrinis laitboqsi, sainformaცio stendi, shpalerze bechdva, orgminis naketobebi.kedlis logo, manatobeli asoebi, magidis brendireba, aqsesuarebi: brendirebuli kalmebi, fanqrebi, kalendrebi, etiketebi. maisurebi, brendirebuli CD/DVD,

Contact phone: 598 89 03 53