თარგმნა რუსულად და ინგლისურად

ვთარგმნით რუსულ და ინგლისურ ენებზე ნებისმიერი შინაარსის ტექსტებს, წიგნებს, შესაძლებელია ნოტარიული დამოწმებაც, 1 გვერდი 5-6 ლარი.

საკონტაქტო ტელეფონი: 595 20 10 02

targmna rusulad da inglisurad

vtargmnit rusul da inglisur enebze nebismieri shinaarsis teqstebs, tsignebs, shesadzlebelia notariuli damotsmebaც, 1 gverdi 5-6 lari.

Contact phone: 595 20 10 02