ებრაული ენიდან (ივრითიდან) თარგმნა

ქართულ-ებრაული ცენტრი გთავაზობთ ნებისმიერი თემატიკის, სირთულისა და მოცულობის ტექსტების თარგმნას ებრაული ენიდან (ივრითიდან) ქართულ ენაზე და პირიქით ნოტარიული დამოწმებით, ასევე ებრაული ენის (ივრითის) საფუძვლიანად შესწავლას უახლესი სასწავლო მასალების გამოყენებით. მისამართი: ქ. თბილისი, პუშკინის ქუჩა 6.

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 96 38 70

ebrauli enidan (ivritidan) targmna

qartul-ebrauli ცentri gtavazobt nebismieri tematikis, sirtulisa da moცulobis teqstebis targmnas ebrauli enidan (ivritidan) qartul enaze da piriqit notariuli damotsmebit, aseve ebrauli enis (ivritis) safudzvlianad shestsavlas uakhlesi sastsavlo masalebis gamokenebit. misamarti: q. tbilisi, pushkinis qucha 6.

Contact phone: 599 96 38 70