სანტექნიკა

ვაკეთებ სანტექნიკას. ვცვლი საკანალიზაციო სისტემას. ვაკეთებ ინდ-გათბობას. ასევე გთავაზობთ დევალტის პერფერატორით ნგრევით სამუშაოებს. ბეტონის, ბლოკის, აგურის, სტიაშკის, კაფელ-მეტლახის აყრას. შალვა

ბუღალტერიის 2 თვიანი კურსები +საჩუქრად ექსელის კურსები

ბუღალტერიის კურსები საჩუქრად ექსელის კურსები მოქმედი მთავარი ბუღალტერი გთავზობთ ბუღალტერიის 2-თვიან კურსებს თეორია, პრაქტიკა, კომპიუტერული პროგრამა ორისი, rs.ge მუშაობას მეცადინეობა არის ინდივიდულური და ჯგუფური 3-4 მსმენელი, მსმენელს საჩუქრად გადაეცემა სასწავლო ლიტერატურა. თანხის ეტაპობრივი დაფარვით, დღეები და სთ შეთანხმებით. მის: მ.ღრმაღელეს მოპირდაპირე მხარეს, ქსნის 12. მე-3 სართული

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 53 82 82

bughalteriis 2 tviani kursebi +sachuqrad eqselis kursebi

bughalteriis kursebi sachuqrad eqselis kursebi moqmedi mtavari bughalteri gtavzobt bughalteriis 2-tvian kursebs teoria, praqtika, kompiuteruli programa orisi, rs.ge mushaobas meცadineoba aris individuluri da jgufuri 3-4 msmeneli, msmenels sachuqrad gadaeცema sastsavlo literatura. tankhis etapobrivi dafarvit, dgheebi da st shetankhmebit. mis: m.ghrmagheles mopirdapire mkhares, qsnis 12. me-3 sartuli

Contact phone: 599 53 82 82