ქირავდება

ქირავდება ბათუმში ბინა 2საძინებლიღ ახლი რემონტით ყველაფროთ უზრინველყოფილი 600ლარად

ს პ ე ც. პ ე დ ა გ ო გ ი ს 60 საათიან საბაზისო ტრენინგ-კურსი

და თერეპევტთა ასოციაციაცია - გთავაზობთ - ც. 60 საათიან საბაზისო ტრენინგ-კურს. ტრენინგი ჩატარდება ყოველ შაბათ-კვირას. ტრენინგი გაგრძელდება 6-კვირის განმავლობაში. მის:ქ.თბილისი. მიტროფანე ლაღისძის N4. ტრენინგს უძღვებიან ენისა და მეტყველების თერაპევტთა ასოციაციის დამფუძნებლები - ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი-პროფესორი, მრავალი სახელმძღვანელოს ავტორი - ნანა ცარციძე. პრაქტიკოსი სპეც.პედაგოგი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი,ლოგოპედი, წმ. თამარ მეფის სახ.სასწავლო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, სამკურნალო პედაგოგიკის კურსდამთავრებული - ხათუნა კობახიძე. პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი - დავით ცარციძე. ტრენინგის ღიბრებულებაა - 360 ლარი. მსურველებს ტრენინგზე დასარეგისტრიტრებლად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდით 598 93 92 89. ხათუნა. ტრენინგის ღირებულება წინასწარ უნდა იყოს ჩვენს საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხული. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი; საბანკო ანგარიში: სს. თი-ბი-სი ბანკი (საქართველო) GE22TB7081036080100013 / TBCBGE 22 წ :) www.facebook.com/ngo.emta

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 91 66 82

s p e ც. p e d a g o g i s 60 saatian sabaziso trening-kursi

e n i s a da m e t k v e l e b i s terepevtta asoცiaცiaცia - gtavazobt - s p e ც. p e d a g o g i s 60 saatian sabaziso trening-kurs. treningi chatardeba kovel shabat-kviras. treningi gagrdzeldeba 6-kviris ganmavlobashi. mis:q.tbilisi. mitrofane laghisdzis N4. trenings udzghvebian enisa da metkvelebis terapevtta asoცiaცiis damfudzneblebi - fsiqologiisa da pedagogikis meცnierebata doqtori-profesori, mravali sakhelmdzghvanelos avtori - nana ცarცidze. praqtikosi speც.pedagogi, enisa da metkvelebis terapevti,logopedi, tsm. tamar mefis sakh.sastsavlo universitetis mitsveuli leqtori, samkurnalo pedagogikis kursdamtavrebuli - khatuna kobakhidze. pedagogikis meცnierebata doqtori - davit ცarცidze. treningis ghibrebulebaa - 360 lari. msurvelebs treningze dasaregistritreblad shegidzliat dagvikavshirdit 598 93 92 89. khatuna. treningis ghirebuleba tsinastsar unda ikos chvens sabanko angarishze chariცkhuli. gaiცema orenovani sertifikati; sabanko angarishi: ss. ti-bi-si banki (saqartvelo) GE22TB7081036080100013 / TBCBGE 22 ts a r m a t e b e b i :) www.facebook.com/ngo.emta

Contact phone: 593 91 66 82