ვეძებ სამუშაოს

ვარ ოსტატი უნივერსალი. ვაშენებ სახლებს, მაღაზიებს, ავტოფარეხებს და სხვა ნაგებობებს, ვხურავ როგორც ხით ასევე მეტალით, ვსვარკავ, გამყავს ელექტროგაყვანილობა, ვაკეთებ სანტექნიკას, ვლესავ ვამონტაჟებ გიფსოკარტონს, ლამინატს, პლასტიკატს არმსტრონგს ვშპაკლავ და ვღე

ს პ ე ც. პ ე დ ა გ ო გ ი ს 60 საათიან საბაზისო ტრენინგ-კურსი

და თერეპევტთა ასოციაციაცია - გთავაზობთ - ც. 60 საათიან საბაზისო ტრენინგ-კურს. ტრენინგი ჩატარდება ყოველ შაბათ-კვირას. ტრენინგი გაგრძელდება 6-კვირის განმავლობაში. მის:ქ.თბილისი. მიტროფანე ლაღისძის N4. ტრენინგს უძღვებიან ენისა და მეტყველების თერაპევტთა ასოციაციის დამფუძნებლები - ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი-პროფესორი, მრავალი სახელმძღვანელოს ავტორი - ნანა ცარციძე. პრაქტიკოსი სპეც.პედაგოგი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი,ლოგოპედი, წმ. თამარ მეფის სახ.სასწავლო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, სამკურნალო პედაგოგიკის კურსდამთავრებული - ხათუნა კობახიძე. პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი - დავით ცარციძე. ტრენინგის ღიბრებულებაა - 360 ლარი. მსურველებს ტრენინგზე დასარეგისტრიტრებლად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდით 598 93 92 89. ხათუნა. ტრენინგის ღირებულება წინასწარ უნდა იყოს ჩვენს საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხული. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი; საბანკო ანგარიში: სს. თი-ბი-სი ბანკი (საქართველო) GE22TB7081036080100013 / TBCBGE 22 წ :) www.facebook.com/ngo.emta

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 91 66 82

s p e ც. p e d a g o g i s 60 saatian sabaziso trening-kursi

e n i s a da m e t k v e l e b i s terepevtta asoცiaცiaცia - gtavazobt - s p e ც. p e d a g o g i s 60 saatian sabaziso trening-kurs. treningi chatardeba kovel shabat-kviras. treningi gagrdzeldeba 6-kviris ganmavlobashi. mis:q.tbilisi. mitrofane laghisdzis N4. trenings udzghvebian enisa da metkvelebis terapevtta asoცiaცiis damfudzneblebi - fsiqologiisa da pedagogikis meცnierebata doqtori-profesori, mravali sakhelmdzghvanelos avtori - nana ცarცidze. praqtikosi speც.pedagogi, enisa da metkvelebis terapevti,logopedi, tsm. tamar mefis sakh.sastsavlo universitetis mitsveuli leqtori, samkurnalo pedagogikis kursdamtavrebuli - khatuna kobakhidze. pedagogikis meცnierebata doqtori - davit ცarცidze. treningis ghibrebulebaa - 360 lari. msurvelebs treningze dasaregistritreblad shegidzliat dagvikavshirdit 598 93 92 89. khatuna. treningis ghirebuleba tsinastsar unda ikos chvens sabanko angarishze chariცkhuli. gaiცema orenovani sertifikati; sabanko angarishi: ss. ti-bi-si banki (saqartvelo) GE22TB7081036080100013 / TBCBGE 22 ts a r m a t e b e b i :) www.facebook.com/ngo.emta

Contact phone: 593 91 66 82