სალაპარაკო მეგრული ენის კურსები

შევასწავლით სალაპარაკო მეგრულს. მსმენელთან მუშაობა წარიმართება თავისუფალი მეტყველების უნარების ჩამოსაყალიბებლად, იგი შეძლებს თავისუფლად საუბარს, აითვისებს სალაპარაკო მეგრულის ძირითად საფუძვლებს, თავისებურებებს ქართულ ენასთან მიმართებაში, მოხდება მეტყველების დახვეწა და ლექსიკის კიდევ უფრო გამდიდრება. კურსის ხანგრძლივობა ორი თვე. სწავლება ჩატარდება კვირაში ორჯერ: სამშაბათს და ხუთშაბათს - 17:00-დან 19:00 საათამდე. სწავლება დაიწყება 2019 წ. 8 აპრილს. სრული კურსის საფასური 60 ლარი. 16 წლამდე ახალგაზრდებისთვის კურსები უფასოა. კურსს გაუძღვება პროფესიონალი პედაგოგი. მსმენელთა რაოდენობა შეზღუდულია. მისამართი: თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. N 42

საკონტაქტო ტელეფონი: 322 77 95 04

salaparako megruli enis kursebi

shevastsavlit salaparako megruls. msmeneltan mushaoba tsarimarteba tavisufali metkvelebis unarebis chamosakalibeblad, igi shedzlebs tavisuflad saubars, aitvisebs salaparako megrulis dziritad safudzvlebs, taviseburebebs qartul enastan mimartebashi, mokhdeba metkvelebis dakhvetsa da leqsikis kidev ufro gamdidreba. kursis khangrdzlivoba ori tve. stsavleba chatardeba kvirashi orjer: samshabats da khutshabats - 17:00-dan 19:00 saatamde. stsavleba daitskeba 2019 ts. 8 aprils. sruli kursis safasuri 60 lari. 16 tslamde akhalgazrdebistvis kursebi ufasoa. kurss gaudzghveba profesionali pedagogi. msmenelta raodenoba shezghudulia. misamarti: tbilisi, a. politkovskaias q. N 42

Contact phone: 322 77 95 04