შეგასწავლით საოფისე პროგრამებს ბინაზე მისვლით

შეგასწავლით საოფისე პროგრამებს ბინაზე მისვლით პაკეტში შედის: Windows XP Ms Word Ms Excel Ms PowerPoint Iternet Email ეტაპობრივი გადახდით, სწავლა ინდივიდუალურია, საოფისე პროგრამები ამოუწურავია, კომპიუტერთან მუშაობა, ინდივიდუალურია. Ms. Word 2007–2010-2013წ. დოკუმენტის შექმნა მისი დაფორმატება. დოკუმენტში ცხრილების აგება, სურათების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების ჩასმა. CVის შედგენა პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა. Ms Excel 2007 ცხრილში მონაცემების შეტანა და მისი ფორმატირება. ფორმულების შედგენა, დიაგრამების აგება Emailის გახსნა, წერილების მიღება გაგზავნა წერილზე სხვადსხვა სახის ფაილების CV სურათის. მიმაგრება. ინფორმაციის გადმოწერა. ასევე ვასწავლი ცალ-ცალკე პროგრამებს.

საკონტაქტო ტელეფონი: 574 25 00 99

shegastsavlit saofise programebs binaze misvlit

shegastsavlit saofise programebs binaze misvlit paketshi shedis: Windows XP Ms Word Ms Excel Ms PowerPoint Iternet Email etapobrivi gadakhdit, stsavla individualuria, saofise programebi amoutsuravia, kompiutertan mushaoba, individualuria. Ms. Word 2007–2010-2013ts. dokumentis sheqmna misi daformateba. dokumentshi ცkhrilebis ageba, suratebis da skhva grafikuli gamosakhulebis chasma. CVis shedgena printertan da skanertan mushaoba. Ms Excel 2007 ცkhrilshi monaცemebis shetana da misi formatireba. formulebis shedgena, diagramebis ageba Emailis gakhsna, tserilebis migheba gagzavna tserilze skhvadskhva sakhis failebis CV suratis. mimagreba. informaცiis gadmotsera. aseve vastsavli ცal-ცalke programebs.

Contact phone: 574 25 00 99