მშენებლობა, რემონტი

შპს მწვერვალი - მშენებლობა, რემონტი, თუ გადაწყვიტეთ თქვენი ბინის, ოფისის ან აგარაკის განახლება, კომპანია მწვერვალი~ იდეალურად გაგირემონტებთ თქვენს ფართს, ჩვენ გთავაზობთ დიზაინს, რემონტს და ავეჯით მოწყობას, ჩვენი ჯგუფი მოგემსახურებათ როგორც კომპლექსურ ასე

აუტოკადის პროფესიონალური კურსები

ავტოკადი _ AutoCAD  აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სწავლის პირობები: • ინდივიდუალური სწავლა; • (ფასდაკლება) სწავლა მცირე ჯგუფში(2-4 მსმენელი), • (ფასდაკლება +ფასდაკლება) სწავლა დიდ ჯგუფში(5 და მეტი მსმენელი).  აირჩიეთ თქვენთვის ხელსაყრელი გადახდის მეთოდი: • ეტაპობრივი - ყოველი დონის მე-2 და მე-5 ლექციამდე, • (+ფასდაკლება) თანხის სრულად, წინასწარ დაფარვა - სწავლის დაწყებიდან მე-2 ლექციამდე.  აირჩიეთ თქვენთვის საჭირო სწავლის დონე: • საბაზისო, გაძლიერებული, პროფესიონალი.  აირჩიეთ თქვენთვის მოსახერხებელი სწავლის ადგილმდებარეობა: • 1. ოფისი ვერაზე, ოფისი ვაკეში; 2. ონლაინ რეჟიმში. ინდივიდუალური ტრენინგები: • საბაზისო (I დონე) 8 ლექცია - 130 ლარი, • გაძლიერებული (II დონე) +8 ლექცია + 190 ლარი, • პროფესიონალი (III დონე) +8+8 ლექცია +240 +250 ლარი.  სრული, პროფესიონალური კურსის ღირებულება:  ინდივიდუალური (32 ლექცია) • ეტაპობრივი გადახდა - 810 ლარი • თანხის სრულად, წინასწარ დაფარვა - 770 ლარი.  მცირე ჯგუფი (2-4 მსმენელი 32 ლექცია) • ეტაპობრივი გადახდა - 720 ლარი • თანხის სრულად, წინასწარ დაფარვა - 650 ლარი.  დიდი ჯგუფი (5 და მეტი მსმენელი 34 ლექცია) • ეტაპობრივი გადახდა - 640 ლარი • თანხის სრულად, წინასწარ დაფარვა - 590 ლარი. მის: შალვა რამიშვილის ქ.8(თავისუფლების მოედანი) ტელ: 247 64 87 მობ: 598 45 90 91, 599 99 80 35 ელ. ფოსტა: aklasi.edu@yahoo.com, aklasi.edu@gmail.com FB: აკლასი სასწავლო ცენტრი "აკლასი" გისურვებთ წარმატებებს!

საკონტაქტო ტელეფონი: 598 45 90 91

autokadis profesionaluri kursebi

avtokadi _ AutoCAD  airchiet tqventvis sasurveli stsavlis pirobebi: • individualuri stsavla; • (fasdakleba) stsavla mცire jgufshi(2-4 msmeneli), • (fasdakleba +fasdakleba) stsavla did jgufshi(5 da meti msmeneli).  airchiet tqventvis khelsakreli gadakhdis metodi: • etapobrivi - koveli donis me-2 da me-5 leqცiamde, • (+fasdakleba) tankhis srulad, tsinastsar dafarva - stsavlis datskebidan me-2 leqცiamde.  airchiet tqventvis sachiro stsavlis done: • sabaziso, gadzlierebuli, profesionali.  airchiet tqventvis mosakherkhebeli stsavlis adgilmdebareoba: • 1. ofisi veraze, ofisi vakeshi; 2. onlain rezhimshi. individualuri treningebi: • sabaziso (I done) 8 leqცia - 130 lari, • gadzlierebuli (II done) +8 leqცia + 190 lari, • profesionali (III done) +8+8 leqცia +240 +250 lari.  sruli, profesionaluri kursis ghirebuleba:  individualuri (32 leqცia) • etapobrivi gadakhda - 810 lari • tankhis srulad, tsinastsar dafarva - 770 lari.  mცire jgufi (2-4 msmeneli 32 leqცia) • etapobrivi gadakhda - 720 lari • tankhis srulad, tsinastsar dafarva - 650 lari.  didi jgufi (5 da meti msmeneli 34 leqცia) • etapobrivi gadakhda - 640 lari • tankhis srulad, tsinastsar dafarva - 590 lari. mis: shalva ramishvilis q.8(tavisuflebis moedani) tel: 247 64 87 mob: 598 45 90 91, 599 99 80 35 el. fosta: aklasi.edu@yahoo.com, aklasi.edu@gmail.com FB: aklasi sastsavlo ცentri "aklasi" gisurvebt tsarmatebebs!

Contact phone: 598 45 90 91