წლიური დეკლარაციები, ბუღალტერია

წლიური დეკლარაციების გადაგზავნის დრო იწურება... ინდ მეწამრეებს, მცირე მეწარმეებს გთვაზობთ წლიური დეკლარაციების გადაგზავნას. შეგახსენებთ, რომ მიუხედავად 1 %-იანი დაბეგვრის რეჟიმისა, &#

ცისკო

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია აცხადებას მიღებას CISCO CCNA ჯგუფში. სასწავლო კურსის სახელწოდება CCNA Routing & Switching Essentials სასწავლო კურსის მიზანი: CCNA R&S სერტიფიკაცია იძლევა საშუალო ზომის მარშრუტიზირებული და კომუტირებული ქსელების ინსტალაციის, კონფიგურაციის, გამოყენებისა და პრობლემების აღმოფხვრის შესაძლებლობებს. CCNA-ს სერტიფიცირებულ პროფესიონალებს აქვთ ცოდნა და უნარები, რათა მოახდინონ კავშირი დაშორებულ საიტებთან WAN-ის საშუალებით და შეამცირონ არსებული საფრთხეები. CCNA R&S სასწავლო კურსი მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ თემებით) შემდეგ თემებს: IOS, IPv6, IPv4, OSPF, EIGRP, Cisco ლიცენზირება, Serial Line ინტერფეისები, Frame Relay, VLAN ინტერფეისები, Ethernet, VLSM და ტრაფიკის ფილტრაციის საფუძვლები. თემის დასახელება და შინაარსი I სემესტრი CCNA R&S: Introduction to Networks Chapter 1 Exploring the Network Chapter2 Configuring a Network Operating System Chapter3 Network Protocols and Communications Chapter4 Network Access Chapter5 Ethernet Chapter6 Network Layer Chapter7 Transport Layer Chapter8 IP Addressing Chapter9 Subnetting IP Networks Chapter10 Application Layer Chapter11 It’s Network IIსემესტრი CCNA R&S: Routing and Switching Essentials Chapter 1 Introduction to Switched Networks Chapter 2 Basic Switching Concepts and Configuration Chapter 3 VLANs Chapter 4 Routing Concepts Chapter 5 Inter-VLAN Routing Chapter 6 Static Routing Chapter 7 Routing Dynamically Chapter 8 Single-Area OSPF Chapter 9 Access Control Lists Chapter 10 DHCP Chapter 11 Network Address Translation for IPv4 IIIსემესტრი CCNA R&S: Scaling Networks Chapter 1 Introduction to Scaling Networks Chapter 2 LAN Redundancy Chapter 3 Link Aggregation Chapter 4 Wireless LANs Chapter 5 Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF Chapter 6 Multiarea OSPF Chapter 7 EIGRP Chapter 8 EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting Chapter 9 IOS Images and Licensing IVსემესტრი CCNA R&S: Connecting Networks Chapter 1 Hierarchical Network Design Chapter 2 Connecting to the WAN Chapter 3 Point-to-Point Connections Chapter 4 Frame Relay Chapter 5 Network Address Translation for IPv4 Chapter 6 Broadband Solutions Chapter 7 Securing Site-to-Site Connectivity Chapter 8 Monitoring the Network Chapter 9 Troubleshooting the Network ვებ-გვერდი:ctaedu.ge facebook: Computer Technologies Academy ელ-ფოსტა: ctaedu.ge@gmail.com აღმაშენებლის 172

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 00 06 84

ცisko

kompiuteruli teqnologiebis akademia aცkhadebas mighebas CISCO CCNA jgufshi. sastsavlo kursis sakheltsodeba CCNA Routing & Switching Essentials sastsavlo kursis mizani: CCNA R&S sertifikaცia idzleva sashualo zomis marshrutizirebuli da komutirebuli qselebis instalaცiis, konfiguraცiis, gamokenebisa da problemebis aghmofkhvris shesadzleblobebs. CCNA-s sertifiცirebul profesionalebs aqvt ცodna da unarebi, rata moakhdinon kavshiri dashorebul saitebtan WAN-is sashualebit da sheamცiron arsebuli safrtkheebi. CCNA R&S sastsavlo kursi moiცavs (magram ar shemoifargleba mkholod am temebit) shemdeg temebs: IOS, IPv6, IPv4, OSPF, EIGRP, Cisco liცenzireba, Serial Line interfeisebi, Frame Relay, VLAN interfeisebi, Ethernet, VLSM da trafikis filtraცiis safudzvlebi. temis dasakheleba da shinaarsi I semestri CCNA R&S: Introduction to Networks Chapter 1 Exploring the Network Chapter2 Configuring a Network Operating System Chapter3 Network Protocols and Communications Chapter4 Network Access Chapter5 Ethernet Chapter6 Network Layer Chapter7 Transport Layer Chapter8 IP Addressing Chapter9 Subnetting IP Networks Chapter10 Application Layer Chapter11 It’s Network IIsemestri CCNA R&S: Routing and Switching Essentials Chapter 1 Introduction to Switched Networks Chapter 2 Basic Switching Concepts and Configuration Chapter 3 VLANs Chapter 4 Routing Concepts Chapter 5 Inter-VLAN Routing Chapter 6 Static Routing Chapter 7 Routing Dynamically Chapter 8 Single-Area OSPF Chapter 9 Access Control Lists Chapter 10 DHCP Chapter 11 Network Address Translation for IPv4 IIIsemestri CCNA R&S: Scaling Networks Chapter 1 Introduction to Scaling Networks Chapter 2 LAN Redundancy Chapter 3 Link Aggregation Chapter 4 Wireless LANs Chapter 5 Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF Chapter 6 Multiarea OSPF Chapter 7 EIGRP Chapter 8 EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting Chapter 9 IOS Images and Licensing IVsemestri CCNA R&S: Connecting Networks Chapter 1 Hierarchical Network Design Chapter 2 Connecting to the WAN Chapter 3 Point-to-Point Connections Chapter 4 Frame Relay Chapter 5 Network Address Translation for IPv4 Chapter 6 Broadband Solutions Chapter 7 Securing Site-to-Site Connectivity Chapter 8 Monitoring the Network Chapter 9 Troubleshooting the Network veb-gverdi:ctaedu.ge facebook: Computer Technologies Academy el-fosta: ctaedu.ge@gmail.com aghmasheneblis 172

Contact phone: 593 00 06 84