ფასდაკლებით კომპიუტერის სწავლება!

ფასდაკლებით და დასაქმებით!!!! - ასაკის შეუზღუდავად (ეტაპობრივი დაფარვით) გიწვევთ კომპიუტერის როგორც საოფისე ასევე სხვადასხვა პროგრამების შემსწავლელ კურსებზე. გასწავლიან -WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PAGEMAKER, INTERNET, E-MAIL, საგამომცემლო საქმის პროგრამა, AUTOCAD, ARCHICAD, PHOTOSHOP, 3D MAX, კომპიუტერული ინჟინერია (დაშლა, აწყობა, გადაყენება, ინსტალაცია) როგორც ჯგუფურად ასევე ინდივიდუალურად. აქვე ფუნქციონირებს ავტო სკოლა - თეორიული და პრაქტიკული სწავლება. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. №108 III სართ. ოთახი №17

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 18 71 10

fasdaklebit kompiuteris stsavleba!

fasdaklebit da dasaqmebit!!!! - asakis sheuzghudavad (etapobrivi dafarvit) gitsvevt kompiuteris rogorც saofise aseve skhvadaskhva programebis shemstsavlel kursebze. gastsavlian -WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PAGEMAKER, INTERNET, E-MAIL, sagamomცemlo saqmis programa, AUTOCAD, ARCHICAD, PHOTOSHOP, 3D MAX, kompiuteruli inzhineria (dashla, atskoba, gadakeneba, instalaცia) rogorც jgufurad aseve individualurad. aqve funqცionirebs avto skola - teoriuli da praqtikuli stsavleba. tbilisi, d. aghmasheneblis gamz. №108 III sart. otakhi №17

Contact phone: 593 18 71 10