თარგმნა ინგლისურ ენაზე

ვთარგმნი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე და პირიქით სხვადასხვა შინაარსისა და მოცულობის ტექსტებს ხარისხიანად და მინიმალურ დროში. ორივე ენაზე ტექსტის სტილისტურად რედაქტირება. ტექსტების მოცულობიდან და შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლებელია მისაღებ ფასზე შეთანხმება.

ფასდაკლებით კომპიუტერის სწავლება!

ფასდაკლებით და დასაქმებით!!!! - ასაკის შეუზღუდავად (ეტაპობრივი დაფარვით) გიწვევთ კომპიუტერის როგორც საოფისე ასევე სხვადასხვა პროგრამების შემსწავლელ კურსებზე. გასწავლიან -WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PAGEMAKER, INTERNET, E-MAIL, საგამომცემლო საქმის პროგრამა, AUTOCAD, ARCHICAD, PHOTOSHOP, 3D MAX, კომპიუტერული ინჟინერია (დაშლა, აწყობა, გადაყენება, ინსტალაცია) როგორც ჯგუფურად ასევე ინდივიდუალურად. აქვე ფუნქციონირებს ავტო სკოლა - თეორიული და პრაქტიკული სწავლება. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. №108 III სართ. ოთახი №17

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 18 71 10

fasdaklebit kompiuteris stsavleba!

fasdaklebit da dasaqmebit!!!! - asakis sheuzghudavad (etapobrivi dafarvit) gitsvevt kompiuteris rogorც saofise aseve skhvadaskhva programebis shemstsavlel kursebze. gastsavlian -WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PAGEMAKER, INTERNET, E-MAIL, sagamomცemlo saqmis programa, AUTOCAD, ARCHICAD, PHOTOSHOP, 3D MAX, kompiuteruli inzhineria (dashla, atskoba, gadakeneba, instalaცia) rogorც jgufurad aseve individualurad. aqve funqცionirebs avto skola - teoriuli da praqtikuli stsavleba. tbilisi, d. aghmasheneblis gamz. №108 III sart. otakhi №17

Contact phone: 593 18 71 10