ვარ მეპატრონე, ვყიდი ბინას დიდუბეში!

სასწრაფოდ ვყიდი ბინას დიდუბეში! ბინა 72 კვმ-ია, მდებარეობს გამოფენასთან ახლოს, 17 სართულიანი დასრულებული, შესახლებული სახლის მე-4 სართულზე. ბინა „თეთრი“ კარკასის მდგომარეობაშია, იდეალურად გალესილი კედლებით და უნაკლოდ მოჭიმული იატაკით. ბინა მზად არის რემ

ვებ ტექნოლოგიები, ვებ დიზაინი და პროგრამირება, html css javascript php

კომპიუტერული კომპანიის პროგრამისტი და IT აკადემიის პედაგოგი შეგასწავლით ვებ და სისტემურ პროგრამირებას, გაკვეთილები მიმდინარეობს კეთილმოწყობილ სასწავლო ცენტრში, ყველაფერი დაწვრილებით, მარტივ და გასაგებ ენაზე იქნება გადმოცემული პედაგოგის მიერ. ვებ დიზაინი: 1. რა არის ვებ სერვერი, რა არის ვებ გვერდი, 2. კოდირების გარემო, ტექსტური რედაქტორები და პირველი კოდი 3. HTML დოკუმენტის სტრუქტურა, აწყობის წესები სპეციფიკაცია; 4. HTML დოკუმენტის ნაწილები,head body, footer 5. ტაგები, მათი ტიპები, 6. სიების ფორმატირება, მარკირებული სიები, გადანომრილი სიები, 7. ცხრილი და მისი გამოყენებით ვებ გვერდის განაწილების სტრუქტურა. 8. პირველი მარტივი ჩონჩხის აწყობა 9. DIV,Tablets, სურათები და მათი გამოყენება. 10. ფორმები:ფორმებთან მუსაობა, ფორმის ელემენტები, ფორმის ახალი თაგები ლისტები და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მაგალითებში. 11. ლინკები,ლინკების ატრიბუტები 12. დიზაინი, კასკადური სტილის ფერები 13. ფერი, ფერების ტიპები, 14. ფონტები, მათი ზომა, ტიპი, ფერი, მარტივი საიტის აწყობა 15. ელემენტების ტიპები და პოზიციები 16. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მრავალდონიანი მენიუების აწყობა. 17. მრავალდონიანი შერეული ტიპის მენიუს აწყობა. 18. Div ტეგების საშუალებით საიტის სტრუქტურის განაწილება. 19. Meta ტეგები და საძიებო სისტემებთან ინტეგრაცია 20. „Drag and Drop“ HTML5-ში; 21. მულტიმედია: გრაფიკული, აუდიო და ვიდეო ფაილის შემოტანა ვებ საიტზე 22. პრაქტიკული დავალება მოცემული სურატის საიტად აწყობა 23. რა არის css3 მისი გამოყენება ვებ საიტის გასაფორმებლად. 24. Css3 სინტაქსი და სტრუქტურა. 25. Class და id მიმოხილვა. 26. Css 3 ის ელემეტები ჩრდილები, ჩარჩები გრადიანტები 27. დაშორებები და ჩარჩოები (margin, padding, border) 28. გამჭვირვალე ფერი CSS3-ით; 29. საკუთარი შრიფტის შემოტანა 30. სხვადასხვა ტიპის გრადიენტების შექმნა; 31. ელემენტების ტრანსფორმაცია: მოტრიალება, დახრა, მასშტაბირება და სხვ; 32. CSS3 ანიმაციის შექმნა 33. პრაქტიკული დავალება საიტის აწყობა ფოტოშოპის გამოყენებით 34. პრაქტიკა, საიტის ფოტოებიდან რეალური საიტის აწყობა 35. ადაპტირებული (responsive) ვებ გვერდები სხვადასხვა მოწყობილობებისათვის. 36. Bootstrap გამოყენება და სტილები. 37. Java Script გამოყენება: 38. ajax გამოყენება. 39. Java Script -ის მზა კოდების გამოყენება, ჩასმა და მორგება საკუთარ საიტზე (საათი, კალენდარი, მენიუ, სლაიდები და სხვ). 40. საიტის სერვერზე განთავსება; 41. სწავლება დაფუძნებულია სრულ პრაქტიკაზე და სწავლების პროცესშიშეიქმნება რამდენიმე პროექტი და აიწყობა რამოდენიმე რეალურისაიტები, როგორც სტატიკური ასევე მართვადი-დინამიური ვებ გვერდები.

საკონტაქტო ტელეფონი: 591 60 26 01

veb teqnologiebi, veb dizaini da programireba, html css javascript php

kompiuteruli kompaniis programisti da IT akademiis pedagogi shegastsavlit veb da sistemur programirebas, gakvetilebi mimdinareobs ketilmotskobil sastsavlo ცentrshi, kvelaferi datsvrilebit, martiv da gasageb enaze iqneba gadmoცemuli pedagogis mier. veb dizaini: 1. ra aris veb serveri, ra aris veb gverdi, 2. kodirebis garemo, teqsturi redaqtorebi da pirveli kodi 3. HTML dokumentis struqtura, atskobis tsesebi speცifikaცia; 4. HTML dokumentis natsilebi,head body, footer 5. tagebi, mati tipebi, 6. siebis formatireba, markirebuli siebi, gadanomrili siebi, 7. ცkhrili da misi gamokenebit veb gverdis ganatsilebis struqtura. 8. pirveli martivi chonchkhis atskoba 9. DIV,Tablets, suratebi da mati gamokeneba. 10. formebi:formebtan musaoba, formis elementebi, formis akhali tagebi listebi da mati gamokeneba praqtikul magalitebshi. 11. linkebi,linkebis atributebi 12. dizaini, kaskaduri stilis ferebi 13. feri, ferebis tipebi, 14. fontebi, mati zoma, tipi, feri, martivi saitis atskoba 15. elementebis tipebi da poziცiebi 16. vertikaluri da khorizontaluri mravaldoniani meniuebis atskoba. 17. mravaldoniani shereuli tipis menius atskoba. 18. Div tegebis sashualebit saitis struqturis ganatsileba. 19. Meta tegebi da sadziebo sistemebtan integraცia 20. „Drag and Drop“ HTML5-shi; 21. multimedia: grafikuli, audio da video failis shemotana veb saitze 22. praqtikuli davaleba moცemuli suratis saitad atskoba 23. ra aris css3 misi gamokeneba veb saitis gasaformeblad. 24. Css3 sintaqsi da struqtura. 25. Class da id mimokhilva. 26. Css 3 is elemetebi chrdilebi, charchebi gradiantebi 27. dashorebebi da charchoebi (margin, padding, border) 28. gamchvirvale feri CSS3-it; 29. sakutari shriftis shemotana 30. skhvadaskhva tipis gradientebis sheqmna; 31. elementebis transformaცia: motrialeba, dakhra, masshtabireba da skhv; 32. CSS3 animaცiis sheqmna 33. praqtikuli davaleba saitis atskoba fotoshopis gamokenebit 34. praqtika, saitis fotoebidan realuri saitis atskoba 35. adaptirebuli (responsive) veb gverdebi skhvadaskhva motskobilobebisatvis. 36. Bootstrap gamokeneba da stilebi. 37. Java Script gamokeneba: 38. ajax gamokeneba. 39. Java Script -is mza kodebis gamokeneba, chasma da morgeba sakutar saitze (saati, kalendari, meniu, slaidebi da skhv). 40. saitis serverze gantavseba; 41. stsavleba dafudznebulia srul praqtikaze da stsavlebis proცesshisheiqmneba ramdenime proeqti da aitskoba ramodenime realurisaitebi, rogorც statikuri aseve martvadi-dinamiuri veb gverdebi.

Contact phone: 591 60 26 01