ცეკვის სტუდია

ცეკვის სტუდია "ვივა ლათინა" იწვევს მსურველებს ლათინურ-ამერიკული და ევროპული ცეკვების შესასწავლად ინდივიდუალურად და ჯგუფში. ჩვენთან ფუნქციონირებს როგორც ბავშვების, ასევე მოყვარულების ჯგუფები. ასაკი არ არის შეზღუდული. ისწავლება სამეჯლისო , თანამედროვე და სოციალური ცეკვები. ისწავლება: ჩა-ჩა, ჯაივი, სამბა, რუმბა, სალსა, ტვისტი, ვალსები, ტანგო და სხვა ცეკვები. ვაკეთებთ გოგოების ანსამბლის დადგმებს. ბავშვები მიიღებენ მონაწილეობას კონკურსებში, კონცერტებში და ღია გაკვეთილებში. ჩვენი მისამართი: დიღმის მასივი, გ. რობაქიძეს გამზ. 7 (მაიაკოვსკის ძეგლის მოპირდაპირედ)

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 30 65 66

ცekvis studia

ცekvis studia "viva latina" itsvevs msurvelebs latinur-amerikuli da evropuli ცekvebis shesastsavlad individualurad da jgufshi. chventan funqცionirebs rogorც bavshvebis, aseve mokvarulebis jgufebi. asaki ar aris shezghuduli. istsavleba samejliso , tanamedrove da soცialuri ცekvebi. istsavleba: cha-cha, jaivi, samba, rumba, salsa, tvisti, valsebi, tango da skhva ცekvebi. vaketebt gogoebis ansamblis dadgmebs. bavshvebi miigheben monatsileobas konkursebshi, konცertebshi da ghia gakvetilebshi. chveni misamarti: dighmis masivi, g. robaqidzes gamz. 7 (maiakovskis dzeglis mopirdapired)

Contact phone: 593 30 65 66