ივენთების ორგანიზება,ფოტო-ვიდეო გადაღება,მონტაჟი,გახმოვანება.

'Outside,, პროდაქშენი არის ორიენტირებული მაღალი ხარისხის ფოტო-ვიდეო გადაღება(+დრონი),დიზაინსა და მონტაჟზე.პროდაქშენი ორგანიზებას უწევს ივენთებს :კორპორატიული ღონისძიებების ორგანიზება,ქორწილების ორგანიზება,ივენთ მენეჯმენტი. კოორდინატები: •591-902-209

მიმდნარეობს მოსწავლეთა რეგისტრაცა 3 თვან სტაჟირების კურსზე

"დამწყებ ადვოკატთა სკოლა" გიწვევთ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის მიმართულებით სტაჟირების კურსშ მონაწილეობის მსაღებად. კურსი გათვლილია სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებზე და კურსდამთავრებულებზე, რომელთაც სურთ შეიძინონ ადვოკატის/იურისტის საქმიანობისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. 🗒სტაჟირების კურსის ფარგლებში თქვენ შეისწავლით შემდეგ საკითხებს: ✔️ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა. ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა და დისციპლინური საქმის წარმოება; ✔️სამართლებრივი მართლწერის უნარ-ჩვევები/ საპროცესო დოკუმენტების შედგენა; ✔️ხელშეკრულების შედგენა; ✔️სასარჩელო წარმოება, სასამართლო შეტყობინება და დაბარება; ✔️სასამართლოსთვის მტკიცებულებების მოძიება/საქმის ანალიზი და სამართლებრივი ურთიერთობა სსიპ-ებთან; სასამართლო პროცესის სტადიები; ✔️სასამართლო გადაწყვეტილება და მისი აღსრულება, აუქციონი/იძულებითი აღსრულება,სააღსრულებო ფურცლის გაცემა და გასაჩივრების წესი; ✔️საქართველოს კონსტიტუცია და კონსტიტუციური სამართალწარმოება; ✔️საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების გამოყენება სამართალწარმოებაში; კურსის დეტალური თემები და აღწერა გადმოგეცემათ სტაჟირების დაწყებისთანავე. 📌სტაჟირების ბოლოს ჩატარდება იმიტირებული სასამართლო პროცესი ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში. კურსს გაუძღვებიან: ➡️ლამარა ბარკალაია ➡️თამარი გაბადაძე ➡️თინათინ დაუთაშვილი 🗞 სტაჟირების ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი. 📌სტაჟირების ღირებულება თვეში 100 ლარი. ⏳განცხადებები მიიღება 2019 წლის 17 მარტიდან - 24 მარტის ჩათვლით. შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzYFMEcCJx5T8jnk…/viewform ან დაგვიკავშირდით 📞577 41 40 00 🔍 მის: ქ. თბილისი, წერეთლის N 101

საკონტაქტო ტელეფონი: 577 41 40 00

mimdnareobs mostsavleta registraცa 3 tvan stazhirebis kursze

"damtskeb advokatta skola" gitsvevt samoqalaqo da administraცiul samartlis mimartulebit stazhirebis kurssh monatsileobis msaghebad. kursi gatvlilia samartlis fakultetis studentebze da kursdamtavrebulebze, romeltaც surt sheidzinon advokatis/iuristis saqmianobistvis auცilebeli praqtikuli unar-chvevebi. 🗒stazhirebis kursis farglebshi tqven sheistsavlit shemdeg sakitkhebs: ✔️advokatta profesiuli etika. advokatta disცiplinuri pasukhismgebloba da disცiplinuri saqmis tsarmoeba; ✔️samartlebrivi martltseris unar-chvevebi/ saproცeso dokumentebis shedgena; ✔️khelshekrulebis shedgena; ✔️sasarchelo tsarmoeba, sasamartlo shetkobineba da dabareba; ✔️sasamartlostvis mtkiცebulebebis modzieba/saqmis analizi da samartlebrivi urtiertoba ssip-ebtan; sasamartlo proცesis stadiebi; ✔️sasamartlo gadatskvetileba da misi aghsruleba, auqცioni/idzulebiti aghsruleba,saaghsrulebo furცlis gaცema da gasachivrebis tsesi; ✔️saqartvelos konstituცia da konstituცiuri samartaltsarmoeba; ✔️saqartvelos saertashoriso khelshekrulebebis gamokeneba samartaltsarmoebashi; kursis detaluri temebi da aghtsera gadmogeცemat stazhirebis datskebistanave. 📌stazhirebis bolos chatardeba imitirebuli sasamartlo proცesi q. tbilisis saqalaqo sasamartloshi. kurss gaudzghvebian: ➡️lamara barkalaia ➡️tamari gabadadze ➡️tinatin dautashvili 🗞 stazhirebis bolos gaiცema orenovani sertifikati. 📌stazhirebis ghirebuleba tveshi 100 lari. ⏳ganცkhadebebi miigheba 2019 tslis 17 martidan - 24 martis chatvlit. sheavset saaplikaცio forma https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzYFMEcCJx5T8jnk…/viewform an dagvikavshirdit 📞577 41 40 00 🔍 mis: q. tbilisi, tseretlis N 101

Contact phone: 577 41 40 00