ბიზნეს გეგმის სრულ კურსი

გთავაზობთ ბიზნეს გეგმის სრულ კურსს - კურსი მოიცავს: 10 გაკვეთილს; - მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 1.30 2.00 საათი. (მეცადინეობები გრაფიკის შერჩევა მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ) - ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 3-4 მსმენელი სწავლის საფასური 120 ლარი - სასწავლო კურსის ბოლოს ტარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე/ქართულ ენაზე) - აღნიშნული კურსი ემყარება „სწავლა კეთებით“ მოდელს - კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი კურისი მოიცავს: 1.1 პროექტის დაფინანსების სტრუქტურა 2. მოკლე მიმოხილვა2 3. ბიზნესის აღწერა2 4. ორგანიზაციული სტრუქტურა და მენეჯმენტი2 5. ბაზრის ანალიზი 2 6. პროდუქცია და მომსახურება 2 7. მარკეტინგი და რეალიზაცია 2 8. დაფინანსების მოთხოვნა 2 9. ფინანსური ინფორმაცია 2 10. სხვადასხვა / პრეზენტაცია 2 govardosa@hotmail.com

საკონტაქტო ტელეფონი: 598 91 22 97