Looking for an opportunity to work with Israeli companies

שלום מטביליסי! אני מחפשת היזדמנות לעבוד עם חברת ישראלית להתקדמ בעיברית. אני כל כך מדברת, אבל היצליחה יותר בכתיבה וקריאה בשפה הזואת. התואר הרישאן שלי זה עיברית וארמית. במשך שנים עובדת הכמתורגמנית וסופרת התוכן. אני יודעת רוסית, גרוזינית, אנגלית ועיברית. גם קוראת בסינית ויכולה לתרגם משפות האלה. בנוסף, אני מנהלת מדהימה,למשל, אמ אתם זקוקים למנהל בחברה, יכולים לשקול אותי. תתקשרו אליי בטלפון + 995 558 185 748 - רוסודן או ליוסי

საკონტაქტო ტელეფონი: +995558185748

Looking for an opportunity to work with Israeli companies

שלום מטביליסי! אני מחפשת היזדמנות לעבוד עם חברת ישראלית להתקדמ בעיברית. אני כל כך מדברת, אבל היצליחה יותר בכתיבה וקריאה בשפה הזואת. התואר הרישאן שלי זה עיברית וארמית. במשך שנים עובדת הכמתורגמנית וסופרת התוכן. אני יודעת רוסית, גרוזינית, אנגלית ועיברית. גם קוראת בסינית ויכולה לתרגם משפות האלה. בנוסף, אני מנהלת מדהימה,למשל, אמ אתם זקוקים למנהל בחברה, יכולים לשקול אותי. תתקשרו אליי בטלפון + 995 558 185 748 - רוסודן או ליוסי

Contact phone: +995558185748