მთარგმნელობითი სფერო

თარჯიმანთა ბიურო გთავაზობთ ნებისმიერი მოცულობისა და სირთულის ტექსტისა და დოკუმენტის თარგმნასა და თარგმანის ნოტარიულ დამოწმებას ყველა ენაზე, მოგემსახურებით როგორც ერთჯერადად ასევე ხანგძლივად. ერთი გვერდის სტანდარტული ღირებულება შეადგენს 10-15, ტექსტის სირთულიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე. ასევე შესაძლებელია მოცულობიდან გამომდინარე ფასდაკლება. გვაქვს ასევე კურიერის მომსახურებაც ადგილზე. მისამართი: ვარკეთილი, კალოუბნის ქ. #6, 1 სართული. ტელ: 555797882

საკონტაქტო ტელეფონი:

mtargmnelobiti sfero

tarjimanta biuro gtavazobt nebismieri moცulobisa da sirtulis teqstisa da dokumentis targmnasa da targmanis notariul damotsmebas kvela enaze, mogemsakhurebit rogorც ertjeradad aseve khangdzlivad. erti gverdis standartuli ghirebuleba sheadgens 10-15, teqstis sirtulidan da speცifikidan gamomdinare. aseve shesadzlebelia moცulobidan gamomdinare fasdakleba. gvaqvs aseve kurieris momsakhurebaც adgilze. misamarti: varketili, kaloubnis q. #6, 1 sartuli. tel: 555797882

Contact phone: