ვასილ

თანხის გასესხება> გავასესხებ თანხას 5000 აშშ დოლარის ფარგლებში,უძრავი ქონების უზრუნველყოფით,5%-ანი სარგებლით. დაინტერესებულმა პირებმა დამიკავშირდით: ტ: 555 901272; 595 381272.

საკონტაქტო ტელეფონი:

vasil

tankhis gaseskheba> gavaseskheb tankhas 5000 ashsh dolaris farglebshi,udzravi qonebis uzrunvelkofit,5%-ani sargeblit. dainteresebulma pirebma damikavshirdit: t: 555 901272; 595 381272.

Contact phone: