Looking for an opportunity to work with Israeli companies

שלום מטביליסי! אני מחפשת היזדמנות לעבוד עם חברת ישראלית להתקדמ בעיברית. אני כל כך מדברת, אבל היצליחה יותר בכתיבה וקריאה בשפה הזואת. התואר הרישאן שלי זה עיברית וארמית. במשך שנים עובדת הכמתורגמנית וסופרת התוכן. אני יודעת רוסית, גרוזינית, אנגלית ועיברית. גם