იყიდება მიწის ნაკვეთი

მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფელ მუხრანში. შესაძლებელია ბუნებრივი აირის,წყლის,ელექტროენერგიის,ინტერნეტის და კანალიზაციის შეყვანა. ტელ : 579260702

საკონტაქტო ტელეფონი:

ikideba mitsis nakveti

mitsis nakveti mdebareobs sofel mukhranshi. shesadzlebelia bunebrivi airis,tsklis,eleqtroenergiis,internetis da kanalizaცiis shekvana. tel : 579260702

Contact phone: