ისტორიის მასწავლებელი

მოვამზადებ სკოლის მოსწავლეებს ისტორიაში. დავამათავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულება. ამჟამად ვსწავლობ რუსეთისმცოდნეობის მაგისტრატურის პროგრამაზე. მისამართი: ვაკე, მარაბდის ქუჩა. 598953347.

ინგლისური, რუსულის შესწავლა

ქალაქ ქუთაისში ვამზადებ ინგლისურსა და რუსულ ენებში, როგორც დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს ასევე აბიტურიენტებს,(სალაპარაკო) . ვამზადებ საკუთარი პროგრამით . მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება . დამიკავშირდით შემდეგ საკონტაქტოზე : 571 037 390 ; 571 17 13 11 . დიანა გრძელიძე .

საკონტაქტო ტელეფონი: 55

inglisuri, rusulis shestsavla

qalaq qutaisshi vamzadeb inglisursa da rusul enebshi, rogorც datskebiti klasis mostsavleebs aseve abiturientebs,(salaparako) . vamzadeb sakutari programit . maqvs 10 tsliani gamoცdileba . damikavshirdit shemdeg sakontaqtoze : 571 037 390 ; 571 17 13 11 . diana grdzelidze .

Contact phone: 55