სამშენებლო სამუშაო

ვასრულებ სამშენებლო სამუშაოებს, ბლოკის და ფასადის ამოყვანას, სტიაშკა, რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებს ხარისხიანად. დამიკავშირდით ამ ნომერზე 579088968 კახა.

დალაგება

გთავაზობტ ნებისმიერი სიდიდისა და სირტულის ,როგორც რემონტის შემდგომი ,ასევე ერტჯერადი სირთულის დასუფთავებას .მაქსიმალურ შეღავათიან ფასებად.

საკონტაქტო ტელეფონი: 557575861

dalageba

gtavazobt nebismieri sididisa da sirtulis ,rogorც remontis shemdgomi ,aseve ertjeradi sirtulis dasuftavebas .maqsimalur sheghavatian fasebad.

Contact phone: 557575861