ვარ ინჟინერი შრომის უსაფრთოხების სპეციალისტი

ვარ მშენებელ ინჯინერი 40 წლიანი გამოცდიელბით და ასევე შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი აკრედიტებული. მაქვს სათანადო სერთიფიკატი. ტელ:599005915 მერაბი

საკონტაქტო ტელეფონი:

var inzhineri shromis usafrtokhebis speცialisti

var mshenebel injineri 40 tsliani gamoცdielbit da aseve shromis usafrtkhoebis speცialisti akreditebuli. maqvs satanado sertifikati. tel:599005915 merabi

Contact phone: