ინგლისურში მომზადება

საზღვარგარეთ სტაჟირებული ინგლისური ენის გამოცდილი პედაგოგი-თარჯიმანი, გთავაზობთ ინგლისური ენის შესწავლას, ნებისმიერი ასაკის მსურველს. სასაუბრო ( ზოგადი ინგლისური), იურიდიული, სამედიცინო, პრესის ენა და სხვა თქვენი მოთხოვნების გათვალისწინებით. შეძლებთ საუბარს ყველა თემაზე ფრაზებისა და გამოთქმების საშუალებით . მეცადინეობა ინდივიდუალურია( სახლში არ დავდივარ) . ასევე მარტივად და გასაგებად გავივლით გრამატიკას.ვამზადებ ძალიან მაღალ დონეზე.მაქვს 15 წლის გამოცდილება .შედეგით აუცილებლად კმაყოფილი დარჩებით. 592-01-75-90

საკონტაქტო ტელეფონი:

inglisurshi momzadeba

sazghvargaret stazhirebuli inglisuri enis gamoცdili pedagogi-tarjimani, gtavazobt inglisuri enis shestsavlas, nebismieri asakis msurvels. sasaubro ( zogadi inglisuri), iuridiuli, samediცino, presis ena da skhva tqveni motkhovnebis gatvalistsinebit. shedzlebt saubars kvela temaze frazebisa da gamotqmebis sashualebit . meცadineoba individualuria( sakhlshi ar davdivar) . aseve martivad da gasagebad gavivlit gramatikas.vamzadeb dzalian maghal doneze.maqvs 15 tslis gamoცdileba .shedegit auცileblad kmakofili darchebit. 592-01-75-90

Contact phone: