ბუღალტერიის 2 თვიანი კურსები +საჩუქრად ექსელის კურსები

ბუღალტერიის კურსები საჩუქრად ექსელის კურსები მოქმედი მთავარი ბუღალტერი გთავზობთ ბუღალტერიის 2-თვიან კურსებს თეორია, პრაქტიკა, კომპიუტერული პროგრამა ორისი, rs.ge მუშაობას მეცადინეობა არის ინდივიდულური და ჯგუფური 3-4 მსმენელი, მსმენელს საჩუქრად გადაეცემა