ძებნის რეზულტატი :

ბეტონისაგან

ძებნის რეზულტატი :

ბეტონისაგან

ძებნის რეზულტატი :

ბეტონისაგან

დავალაგებთ

ნებისმიერი ფართის დალაგება, ფანჯრების წმენდა, იატაკის მოხეხვა, საჭიროების შემთხვევაში ხდება დეზინფექციის გაკეთება. რემონტის შემდგომი დალაგება, ფანჯრებიდან დამცავების აცლა და წმენდა, ბეტონისაგან გაწმენდა.

დეტალურად »