ძებნის რეზულტატი :

თარგმნა ინგლისურ ენაზე

ძებნის რეზულტატი :

თარგმნა ინგლისურ ენაზე

ძებნის რეზულტატი :

თარგმნა ინგლისურ ენაზე

თარგმნა ინგლისურ ენაზე

ვთარგმნი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე და პირიქით სხვადასხვა შინაარსისა და მოცულობის ტექსტებს ხარისხიანად და მინიმალურ დროში. ორივე ენაზე ტექსტის სტილისტურად რედაქტირება. ტექსტების მოცულობიდან და შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლებელია მისაღებ ფასზე შეთანხმება.

დეტალურად »