ძებნის რეზულტატი :

მიღება

ძებნის რეზულტატი :

მიღება

ძებნის რეზულტატი :

მიღება

ცისკო

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია აცხადებას მიღებას CISCO CCNA ჯგუფში. სასწავლო კურსის სახელწოდება CCNA Routing & Switching Essentials სასწავლო კურსის მიზანი: CCNA R&S სერტიფიკაცი

დეტალურად »