ძებნის რეზულტატი :

150

ძებნის რეზულტატი :

150

ძებნის რეზულტატი :

150