ძებნის რეზულტატი :

7,

ძებნის რეზულტატი :

7,

ძებნის რეზულტატი :

7,