ძებნის რეზულტატი :

75

ძებნის რეზულტატი :

75

ძებნის რეზულტატი :

75