ძებნის რეზულტატი :

dzeglis

ძებნის რეზულტატი :

dzeglis

ძებნის რეზულტატი :

dzeglis